Soal dan Kunci Jawaban Materi PAI Kelas 5 SD Kisah Keteladanan Luqman

Berikut ini Soal pilihan ganda materi Kisah Keteladanan Luqman yang dilengkapi soal dan kunci jawaban pada mata pelajaran PAI kelas 5 SD/MI untuk lebih lengkapnya silahkan lihat berikut ini

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat !

Bacaan Lainnya
 1. Hamba Allah tidak mendapat gelar sebagai nabi tetapi sangat saleh, dan namanya diabadikan Allah dalam nama Al-Qur’an adalah ….
  a. Luqman
  b. Muhammad
  c. Ibrahim
  d. Hud
 2. Nama Luqman diabadikan dalam Al-Qur’an karena ….
  a. Mendapatkan hidayah dari Allah
  b. Menerima nasihat dari ayahnya
  c. Menyampaikan nasihat kepada anaknya
  d. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat
 3. Luqman hidup selama …. Tahun
  a. 10
  b. 100
  c. 1000
  d. 10000
 4. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya ….
  a. Jujur
  b. Rendah hati
  c. Bijaksana
  d. Terpuji
 5. Pekerjaan Luqman adalah ….
  a. Pedagang
  b. Tukang kayu
  c. Tukang batu
  d. Tukang sayur
 6. Luqman berasal dari kota ….
  a. Syiria
  b. Arab
  c. Basrah
  d. Sudan
 7. Luqman pernah menjadi salah satu guru seorang nabi yaitu nabi ….
  a. Daud
  b. Musa
  c. Isa
  d. Ibrahim
 8. Tareh bin Nahur merupakan ayah dari ….
  a. Nabi Ilyas
  b. Nabi Musa
  c. Nabi Luth
  d. Nabi Ibrahim
 9. Allah SWT telah menganugerahi Luqman berbagai hal, kecuali ….
  a. Ketaatan beribadah
  b. Perasaan yang halus
  c. Pengetahuan yang halus
  d. Kerendahan diri
 10. Luqman mendapat hikmah untuk selalu ….
  a. Mengasihi
  b. Bersyukur
  c. Shalat
  d. Puasa
 11. Nasihat-nasihat Luqman terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu surat ….
  a. Al-Imron
  b. Al-Maidah
  c. Yasin
  d. Luqman
 12. Keteladanan Luqman dikisahkan dalam Al-Qur’an surat ….
  a. Luqman
  b. Annisa
  c. Alhadid
  d. Annas
 13. Salah satu nasihat Luqman kepada anaknya adalah ….
  a. Jangan musyrik
  b. Jangan bersedekah
  c. Jangan beribadah
  d. Jangan rendah hati
 14. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut tercantum dalam surah Luqman ayat ke ….
  a. 13
  b. 14
  c. 17
  d. 18
 15. Luqman berpesan kepada anaknya untuk menjauhi kemungkaran terdapat dalam Q.S. Luqman ayat ke ….
  a. 15
  b. 16
  c. 17
  d. 18
 16. Dalam Q.S. Luqman ayat 14 berisi tentang nasihat untuk ….
  a. Berbuat baik kepada dua orang tua
  b. Tidak menyekutukan Allah
  c. Menjauhi kemungkaran
  d. Sadar akan pengawasan Allah
 17. Orang yang tidak salat berarti ia telah ….
  a. Mengerjakan kebajikan
  b. Meningkatkan keimanan
  c. Meruntuhkan agamanya
  d. Menjauhi kemungkaran
 18. Luqman adalah orang yang terkenal dengan ….
  a. Kekuasaanya
  b. Kebijaksanaanya
  c. Pemerintahannya yang jujur
  d. Nasihat-nasihat kepada anaknya
 19. Orang yang sombong …. Oleh Allah
  a. Disayang
  b. Dibenci
  c. Dicintai
  d. Disukai
 20. Tiang agama islam adalah ….
  a. Salat
  b. Sedekah
  c. Haji
  d. Mengaji
 21. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia termasuk bersukur kepada ….
  a. Orang lain
  b. Dirinya sendiri
  c. Malaikat
  d. Nabi
 22. Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, disebut ….
  a. Ingkar
  b. Khianat
  c. Kufur
  d. Syukur
 23. Dalam nasihat Luqman terdapat berbuat baik kepada orang tua terutama ibu, karena dalam hadis disebutkan surga berada di ….
  a. Telapak tangan ibu
  b. Telapak kaki ibu
  c. Atas punggung ibu
  d. Di atas kepala ibu
 24. Dibawah ini yang bukan termasuk nasihat Luqman kepada anaknya adalah ….
  a. Larangan berbuat syirik
  b. Berbuat baik kepada orang tua
  c. Perintah mengerjakan salat
  d. Perintah zakat
 25. Orang yang ingkar akan nikmat Allah maka orang tersebut telah berbuat ….
  a. Kedzaliman
  b. Kemaksiatan
  c. Kemunafikan
  d. Keikhlasan
Baca Juga :  Prinsip dan Prosedur Pemilihan Media Pembelajaran

KUNCI JAWABAN

 1. A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. B
 6. D
 7. A
 8. D
 9. C
 10. B
 11. D
 12. A
 13. A
 14. B
 15. C
 16. A
 17. C
 18. B
 19. B
 20. A
 21. B
 22. D
 23. B
 24. D
 25. A

Pos terkait