Sudut Pandang Larangan Wanita Keluar Tanpa Mahram

Islam sangat menjunjung kedudukan seorang wanita, islam sangat menghormati wanita, wanita sangat di muliakan, dalam hal ini islam juga sangat memperhatikan kepentingan dan kehormatan wanita. Sehingga islam membuat beberapa aturan yang dipergunakan untuk menjaga kehormatan seorang wanita salah satunya dengan aturan larangan wanita keluar tanpa mahram.

Baca Juga :  Pembahasan tentang Materi Hewan

Pos terkait