Manusia Dan Tugasnya Sebagai Kholifah Di Bumi

B. MATERI POKOK

“Manusia Dan Tugasnya Sebagai Kholifah Di Bumi”

Bacaan Lainnya

C. URAIAN MATERI :

  1. PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHOLIFAH
    Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 – 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.

a. Surat Al-Baqarah 30 tentang peranan manusia sebagai kholifah.

Bacaan surat Al Baqarah ayat 30 :

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi” mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”. (Al Baqarah ayat 30).

Baca Juga: Sifat Sifat Terpuji

Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di bumi yang mempunyai peranan :
• Manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan di bumi
• Manusia berkewajiban untuk memajukan kehidupan di dunia dengan cara-cara ang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah
• Sabagai hamba Allah manusia bekwajiban untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjahui segala larangannya

Perbedaan manusia dan malaikat . Allah menciptakan manusia dan malaikat
dengan peran dan fungsi masing-masing ;
• Malaikat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah SWT,mereka selalu taat,tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah dan selalu mengabdi kepada NYA. Sedangkan manusia akan selalu berbuat kerusakan dibumi dan saling membunuh satu dengan yang lain.
• Malaikat tidak pernah melakukan kema’siatan sebab mereka tidak memiliki nafsu sedangkan manusia memiliki nafsu yang memiliki dampak positif dan negatif

Baca Juga :  Panduan Simpatika Terbaru

Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi pernah diragukan oleh para malaikat. Namun Allah menampik keraguan para malaikat tersebut melalui firman-Nya “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

b. Surat Al-Mukminun ayat 12 – 14 tentang proses kejadian manusia.
Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 – 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.

Bacaan surat Al-Mukminun ayat 12 – 14 :

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

Pos terkait